Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası’nda farklı sektörlerden şirketlerin payları, rüçhan hakkı kuponları, borsa yatırım fonları, varantlar ve sertifikalar işlem görmektedir.

Hisse senedi (Pay Senedi)

Pay Piyasası’nda işlemler elektronik alım satım sistemi aracılığıyla fiyat ve zaman önceliği kuralı baz alınarak “Sürekli Müzayede”, “Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede” ve “Tek Fiyat” yöntemlerinde otomatik olarak gerçekleşmektedir. İşlemler biri sabah diğeri öğleden sonra olmak üzere iki ayrı seansta yapılmaktadır.

Her iki seansın başında “Açılış Seansı” düzenlenmekte olup ikinci seansın sonunda ise ayrıca “Kapanış Seansı” düzenlenmektedir.
TEB Yatırım, hisse senetlerini de kapsayan sermaye piyasaları faaliyetlerinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkili kılınmış ve sahip olduğu ‘’İşlem Aracılığı Faaliyet Belgesi ‘’ ile Borsa İstanbul’un Pay Piyasası'nın tüm pazarlarına müşteri emirlerini  iletebilmeye yetkilidir.

Uzman ve deneyimli kadro, müşteri odaklı hizmet anlayışı, Araştırma Grubu ve teknolojik altyapı desteğiyle birleşince TEB Yatırım sektörde fark yaratmaya devam etmektedir.

TEB Yatırım
, Türkiye geneline yayılmış toplam 33 hizmet noktası yanı sıra, İnternet Şubesi, Çağrı Merkezi, mobil kanallar (iPhone, iPad ve Android), veri yayın ekranları üzerinden kullanılabilen E-brokerlar aracılığıyla Pay Piyasasında müşterilerinin emirlerini Borsa İstanbul’a iletmektedir.

Müşterinin, kurumumuz nezdinde açtıracağı hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm sermaye piyasası işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulunca çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümlerine tabidir.

Şirketimiz aracılığıyla edineceğiniz paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda yine sizin adınıza saklanacaktır. Kurumumuz, pay piyasası işlemlerini, İşlem Aracısı olarak sistemleri aracılığıyla doğrudan Borsa İstanbul'a iletmektedir.

TEB Yatırım, hisse senedi piyasası içinde, yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda, belirlenen kurallar çerçevesinde kredili hisse senedi işlemleri, açığa satış işlemleri, hisse senedi ödünç işlemleri hizmetleri vermektedir.

Bu hizmetleri alabilmek için öncelikle G.Müdürlük veya şubelerimize başvurarak gerekli çerçeve sözleşmelerini imzalamanız gerekmektedir.

Yaygın şube ağına sahip olan TEB’in şubelerinden yatırım hesabı açtırabileceğiniz gibi; daha önceden TEB de banka hesabınız varsa, hisse senedi hesabı açmak için TEB Telefon Şubesi’ni arayabilir veya TEB İnternet Şubesi Yatırım İşlemleri – Hisse Senedi menüsünden hisse senedi hesap açılış talebinizi iletebilirsiniz.

Talebinizi ilettiğinizde TEB Yatırım’da hesap açılış işlemleri başlayacak ve mümkün olan en kısa sürede hisse senedi hesabınız açılacaktır.

Pay Piyasası ile ilgili bilgi için tıklayınız. http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/pay-piyasasi Gözaltı pazarı,Serbest İşlem Platformu, Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı, Otomatik Seans Durdurma Sistemi,açılış ve kapanış seansı ile ilgili bilgi için tıklayınız.
http://www.borsaistanbul.com/sss/pay-piyasasi-ppGelişen İşletme Piyasası ile ilgili bilgi için tıklayınız.
http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/gelisen-isletmeler-piyasasi Paylarda A-B-C-D Gruplaması ve Uygulama Esasları için tıklayınız.
http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/pay-piyasasi/a-b-c-d-grubu-paylar İşlem saatleri için tıklayınız.
http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/pay-piyasasi/islem-saatleri Brüt takas uygulaması ile ilgili bilgi için tıklayınız.
http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/pay-piyasasi/brut-takas-uygulamasi

 

Hesaplardan alım satım komisyonu dışında aşağıda belirtilen ücret ve komisyonlar alınmaktadır:

(Merkezi Kayıt Kuruluşu’ nun 1/6/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya aldığı bazı komisyon hesaplama yöntem değişiklikleri nedeniyle güncellenmiştir. Buna göre 1/6/2011 tarihinden itibaren uygulanacak hesaplama yöntem ve oranları aşağıda özetlenmiştir:) Saklama Komisyonu Hisse senetleri, borsa yatırım fonları ve varantlar için piyasa değeri üzerinden yıllık 0.0002 (onbinde 2), özel sektör tahvillerinden nominal değer üzerinden BSMV hariç 0.00029 (onbinde 29) alınacaktır. Yatırım fonu katılma belgeleri için müşterilerden saklama komisyonu alınmayacaktır. Sermaye artırım komisyonu Bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımından alınan payların piyasa değeri üzerinden BSMV hariç onbinde 7.5 komisyon, Temettü ödemelerinde temettü tutarı üzerinden BSMV hariç onbinde 7.5 komisyon alınacaktır.

Müşteri İsmine Saklama Sistemi Bakım Komisyonu: Yılda bir kez olmak üzere 70-TL  maktu ücret alınacaktır. Bu tutar Aracı Kurum tarafından her yıl TÜFE artış oranında artırılabilecektir.

Kredili Hisse Senedi İşlemleri

Yatırım portföyünüzdeki menkul kıymetlerin teminat olarak kabul edilmesi esası ile portföyünüzde nakit olmasa da TEB Yatırım'dan kredi kullanarak,ek hisse senedi alımı yapabilirsiniz.

İmzalanan Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı Çerçeve Sözleşmesi sonrasında TEB Yatırım’ın müşteri adına açılan kredili menkul kıymet hesabı, sözleşme üzerinde belirtilen hususlar dahilinde müşterilerimize kredili hisse senedi alım imkanı tanır.

Bu sözleşme ile düzenlenmiş işlemlere konu olacak menkul kıymetler; Borsalar ile teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerden, ilgili Borsa'nın yetkili organları tarafından önceden belirlenmiş şartlar çerçevesinde Kredili İşleme Konu Olan Menkul Kıymetler Listesi'ne alınarak duyurulan ve TEB Yatırım tarafından kredili işleme kabulü uygun görülen menkul kıymetlerdir.

Koşullar ve Özellikler:

Kredili Menkul Kıymet kredisi kullanabilmesi için öncelikle TEB Yatırım şubesine başvurularak kredili menkul kıymet çerçeve sözleşmesi imzalanmalıdır.

Kredili işlemler belirlenen limit üzerinden yapılmakta ve bu limit üzerinden damga vergisi ve BSMV tahsil edilmektedir.

İlgili SPK tebliğine istinaden değerlemesi yapılmış özkaynak tutarınız kadar kredi talebinde bulunabilirsiniz. Portföyünüzdeki hisse senetlerinin değerinin yükselmesi veya ilave özkaynak yatırmanız halinde kredi kullanma olanağınız kredi limitinize kadar artacak, düşmesi halinde ise asgari özkaynak oranının korunması kaydıyla kredinizi devam ettirilebileceksiniz. Asgari özkaynak oranının altına inmesi durumunda ilave teminat yatırmanız veya pozisyonunuzun gerekli kısmı kadar kredi satışı yapmanız gerekecektir.

Kredi limiti artırılmak istendiğinde şubeye gidilerek ek sözleşme imzalanmalıdır.

Kredili alım detayları için işlem kuralları bildirim formu’na bakınız.

Kredili pay senedi işlemleri ile ilgili bilgi için tıklayınız.
http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/pay-piyasasi/kredili-islem-ve-aciga-satis

Kredili alıma konu edilebilecek pay senedi listesi için tıklayınız.

Açığa Satış İşlemleri

Hisse senetlerinin fiyatlarındaki yükselişlerden kazanç sağlanılabildiği gibi fiyatlardaki düşüşleri öngörerek de kazanç sağlamak mümkündür. Portföyünüzde olmayan hisse senetlerinde de SPK düzenlemeleri çerçevesinde TEB Yatırım güvencesi ile satış yapabilir, fiyatlardaki gerilemelerden de kazanç sağlayabilirsiniz.

Açığa satış işlemi, sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eder. Satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi de açığa satış sayılır.

Açığa satış işlemi gerçekleştirebilmek için emrin baştan açığa satış emri olarak bildirilmesi gerekir. Gerçekleşen açığa satış işlemleri Günlük Bülten'de pay bazında, her fiyat seviyesinde miktar ve sözleşme adedi belirtilerek ilan edilir. Ekte detayları bulunan işlem kuralları bildirim formu’na istinaden aracı kurumlar hisse senetlerinin bir kısmında yatırımcılara açığa satış imkanı verebilmektedirler. Açığa satış yapılıp pozisyon aynı gün kapatılmadığında, açığa satışı yapılan kıymetin ödünç olarak temin edilmesi gerekliliği vardır. Açığa Satış İşlemi Çerçeve Sözleşmesi imzalandıktan sonra, açığa satış işlemleri belirlenen bir limit üzerinden yapılmakta ve bu limit üzerinden  damga vergisi ve BSMV tahsil edilmektedir.

Açığa satış işlemleriyle ilgili bilgi için tıklayınız.
http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/pay-piyasasi/kredili-islem-ve-aciga-satis

TEB Yatırım nezdinde açığa satış yapılabilecek pay senetleri listesi için tıklayınız.

Ödünç İşlemleri

Yatırım portföyünüzde bulunan hisse senetlerini istediğiniz vadede TEB Yatırım güvencesi ile ödünç vererek, ödünç verdiğiniz hisse senetleriniz üzerinden ilgili vade de faiz getirisi sağlayabilirsiniz. Ödünç alma ve verme işlemleri çerçeve sözleşmesini imzaladıktan sonra belirli bir sürede satmayı düşünmediğiniz hisse senetlerini ödünç işlemiyle değerlendirme imkanı bulabilirsiniz.

Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasası, Hisse senedi ödünç almak isteyen yatırımcılarla, portföylerine ek gelir sağlamak amacıyla hisse senedi ödünç vermek isteyen yatırımcıların karşılaştığı organize bir piyasadır.

Ödünç Pay Piyasası‘nda işlemlere konu olabilecek kıymetler:

İşlem kuralları bildirim formu’na bakınız.
Ödünç İşlemleriyle ilgili bilgi için tıklayınız.http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/pay-piyasasi/kredili-islem-ve-aciga-satis İlgili Dosyalar ve Linkler:Ödünç Pay Senedi Piyasası, Kaynak Takasbank