TEB Yatırım sahip olduğu Geniş Yetkili Aracı Kurum lisansınına dayanarak, şirketlerin birincil veya ikincil halka arzlarında, pay alım teklifi, borsa kotundan çıkma, blok pay satın alma, sermaye artırımı ve paya dönüştürülebilir tahvil gibi diğer sermaye piyasası işlemlerinde kurumsal aracılık hizmeti sunmaktadır.

Blok hisse alımı, çok sayıda hisse senedinin toplu olarak satın alınma işlemidir. Bir blok işlem, iki taraf arasında belirli bir fiyata işlem gören çok sayıda hisse senedini içerir. Hissenin fiyatı üzerindeki etkiyi azaltmak için, blok hisse alımı işlemleri Borsa İstanbul Pay Piyasası'nın dışında gerçekleştirilebilmektedir.

2014
TÜRKİYE
Ambalaj

Hisselerinin blok satın alımı için

Finansal Danışmanlık

Borsa kotundan çıkma işlem hacmi düşük ve derinliği az olan paylara sahip bir şirketin sağlıklı olmayan fiyat oluşumunu önlemek amacıyla borsada işlem gören şirket statüsünden çıkmasıdır. Borsa kotundan çıkan bir şirketin payları borsada değerlenmeyeceği gibi borsada işlem gören şirketlerin bazı işlem ve dönemlerde hazırlamakla yükümlü olduğu raporlar ve kamuyu aydınlatma yazıları gibi yükümlülüklerinden de muaf olmaktadırlar.

2019
TÜRKİYE
İnşaat Malzemeleri

Zorunlu Pay Alım Teklifi ve Borsa Kotundan Çıkması için

Finansal Danışmanlık

Ortaklıktan çıkarma/satma hakkı hakim ortağın dışında kalan ortakların sahip oldukları payları satmaya ve hakim ortağın, diğer hissedarları ortaklıktan çıkarıp, şirketin %100 hissedarı olma hakkıdır. Bu hak bir ortağın sahip olduğu oy hakkının, ortaklığın oy haklarının %98'ine ulaşması veya bu konumda iken ek pay alınması durumunda ortaya çıkar.

Sermaye artırımı bir ortaklığın yeni kaynaklar yaratmak amacıyla paylarının sayısını bedelli olarak artırması veya pay bedelini küçültmek amacıyla bedelsiz olarak paylarının sayısını artırmasıdır.

2020
TÜRKİYE
Ambalaj

Sermaye Artırımı için

Finansal Danışmanlık

2018
TÜRKİYE
Ambalaj

Sermaye Artırımı için

Finansal Danışmanlık

TEB Yatırım, BNP Parinbas güvencesi ve Kurumsal Finansman deneyimi ile 50 den fazla şirketin Halka Arzını gerçekleştirerek, şirketlerin paylarını geniş bir yatırımcı kitlesi ile buluşturdu.

Payların halka arzı, bir şirketin yeni kaynaklar sağlamak amacıyla ortaklarının sahip olduğu payları geniş bir yatırımcı kitlesine satışına sunmasıdır. Halka arz edilen bir şirketin payları borsada devamlı olarak işlem görür ve fiyatlanır. Bir şirketin paylarının tamamının veya bir kısmının ilk kez halka arz edilmesine payların birincil halka arzı, sonrasındaki halka arz işlemlerine ise payların ikincil halka arzı denir.

TEB Yatırım, şirketlerin halka arz sürecinde, kurumsal finansman deneyimi ve şirketlerin hedeflerine özel stratejik yaklaşımıyla hizmet vermektedir.


 

IPO

Lider
USD 8 mn

IPO

Lider
USD 4 mn

IPO

Lider
USD 24 mn

IPO

Lider
USD 54 mn

IPO

Lider
USD 9 mn

IPO

Lider
USD 2 mn

IPO

Lider
USD 16 mn

IPO

Lider
USD 25 mn

IPO

Lider
USD 10 mn

IPO

Lider
USD 9 mn

IPO

Lider
USD 46 mn

Pay Alım Teklifi, bir ortaklığın paylarını elinde bulunduran kişilere, söz konusu ortaklığın paylarının tamamını ya da bir kısmını gönüllü ya da zorunlu olarak devralmak üzere yapılan ve hedef ortaklığın yönetim kontrolünün ele geçirilmesi ile sonuçlanan ya da bu amacı taşıyan, hedef ortaklığın kendisi tarafından yapılanlar dışındaki satın alma teklifidir.

TEB Yatırım bu konudaki tecrübesi ile müşterilerine Pay Alım Teklifi işlemlerini sistematik bir şekilde yürütebilmeleri için aracılık hizmeti vermektedir.

2019
TÜRKİYE
İnşaat Malzemeleri

Zorunlu Pay Alım Teklifi ve Borsa Kotundan Çıkması için

Finansal Danışmanlık

2017
TÜRKİYE
Gıda

Zorunlu Pay Alım Teklifi için

Finansal Danışmanlık

2014
TÜRKİYE
Ambalaj

Zorunlu Pay Alım Teklifi için

Finansal Danışmanlık

GÖNDER