Genel Esaslar

Müşteri emilerinin alınmasında ve işleme konulmasında rol alan Genel Müdürlük ve Şube çalışanları faaliyetlerini müşteriyle imzalanan çerçeve sözleşmede belirtilen esaslar, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü ile özen ve sadakat borcu çerçevesinde yürütürler.

Müşteri emirlerinin alınmasında ve işleme konulmasında Şirketimizin Çıkar Çatışması Politikası her zaman göz önünde bulundurulur. Müşteri talimatları, mevcut piyasa koşulları ve müşterilerin çıkarları da göz önünde bulundurularak talimat sırasına göre gerçekleştirilir.

Müşteri Emrini En İyi Şekilde Gerçekleştirme Yükümlülüğüne İlişkin Esaslar

Müşterinin fiyat, maliyet, hız, takas, saklama, karşı taraf ve benzeri hususlardaki tercihleri göz önüne alınarak, “TEB Yatırım Müşteri Emirlerine İlişkin Uygulama Esasları Yönetmeliği” kapsamında müşteri için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde emirler yerine getirilir.

Şirketimizin müşteri emirlerini gerçekleştirirken önemli sorunlarla karşılaşması durumunda, müşteri en kısa zamanda bilgilendirilir.

Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu Genel Müdürlük ve Şube Birimleri;

  • Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesinde gecikmelere sebebiyet verebilecek olası önemli sorunların yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması,
  • En kısa süre zarfında müşteri emirlerinin gerçekleşmesine yönelik ortaya çıkan önemli sorunların kaynağının belirlenmesi, sorunun çözümlenmesi ve yaşanan önemli sorunlar  nedeniyle emirleri etkilenen müşterilerin belirlenmesi,
  • İlgili müşterilere gerekli bilgilendirmenin yapılarak mutabakat sağlanması, yönünde etkin bir izleme ve kontrol sistemi uygular.

Müşteri Emirlerinin Gizliliği

TEB Yatırım çalışanları, bekleyen veya gerçekleşen müşteri emirlerinin gizliliğine azami özen gösterir ve söz konusu bilgileri kişisel menfaatlerine yönelik ya da kötüye kullanamazlar. Şirketimiz bu bilgilerin gizliliğinin sağlanması ve kötüye kullanımını engellemek için gerekli tüm tedbirleri alır.

Kamuyu aydınlatma amacıyla mevzuat gereği yapılan ilan ve duyurular, mevzuat kapsamında yetkili kurumlardan veya şahıslardan alınan resmi belgelere dayalı olmak kaydıyla, idari her türlü inceleme ve soruşturma halleri ile suç oluşturan durumlara ilişkin bilgilerin yetkililere verilmesi müşteri emirlerinin gizliliğine aykırılık olarak tanımlanmamaktadır.

Emir İletimi Politikası’na ulaşmak için tıklayınız.


GÖNDER