Oba Makarnacılık Halka Arz Ediliyor

22-23 Şubat 2024 tarihlerinde Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. (OBAMS) hisse senetlerinin halka arzı, TEB Yatırım’ın üyesi olduğu bir konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecektir.

72.252.259 TL nominal pay sermaye artırımı, 24.084.086 TL nominal pay ortak satışı olmak üzere toplamda 96.336.345 TL nominal pay 39,24 TL sabit fiyatla satışa sunulacaktır. Halka açıklık oranı %20,1 ve halka arz büyüklüğü 3,78 milyar TL olarak hesaplanmaktadır. Halka arz edilecek payların, %49’unun yurt içi bireysel yatırımcılara, %45’unun yurt içi kurumsal yatırımcılara, %5’unun yurt dışı kurumsal yatırımcılara ve %1’inin grup çalışanlarına tahsis edilmesi planlanmaktadır.

Halka Arza TEB Yatırım Şubeleri, CEPTETEB Mobil Uygulaması  ve CEPTETEB Internet Şubesi/Yatırım/Halka Arzlar menüsü üzerinden başvuru yapılabilmektedir.

Halka Arz belgelerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. 

Gelin hedefinizi anlatın, risk parametrenize uygun finansal planı birlikte kuralım!


GÖNDER